Naprawy bezwykopowe sieci wodno kanalizcyjnych - TNB s.c.

Naprawy bezwykopowe

Oferowany przez nas zakres napraw bezwykopowych to awaryjne naprawy w technologiach krótkich rękawów poliestrowych w tym o wzmocnionych, specjalnych parametrach wytrzymałościowych oraz pakera.

  1. Miejsce usterki przed naprawą bezwykopową
  2. Naprawa – ciśnieniowe osadzenie packera L=0,50 mb w miejscu usterki
  3. Widok miejsca usterki po naprawie bezwykopowej